Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Tây Sơn
4 bài trả lời: 4 bản dịch

Đăng bởi hongha83 vào 15/10/2010 18:18, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 02/11/2010 10:04

Thu sương

Cô đăng dạ vĩnh lãnh xâm y
Lạc mạc sương hoa táp diện phi
Mao mấn bán tuỳ sầu lý bạch
Mạc tu Thanh Nữ bạn hàn phi

 

Dịch nghĩa

Đèn lẻ đêm dài, hơi lạnh thấm áo
Lác đác hoa sương bay quanh mặt
Râu tóc một nửa bạc theo nỗi sầu
Chẳng cần Thanh Nữ bạn cùng cửa lạnh


Nguồn: Thơ văn Đoàn Nguyễn Tuấn (Hải Ông thi tập), NXB Khoa học Xã hội, Hà Nội, 1982

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Đào Phương Bình

Trời lạnh đèn khuya thấm áo ngoài
Hoa sương lác đác phả quanh người
Nhuốm sầu, râu tóc đôi phần bạc
Cửa lạnh, Nàng Thanh dứt nẻo chơi

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Đèn lẻ đêm khuya lạnh áo người
Hoa sương lác đác quyện mình ai
Tóc râu bạc nửa, sầu thu nhuốm
Chẳng đợi Nàng Thanh bén cửa ngoài

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Lạnh vào thấm áo đèn đêm dài,
Lác đác sương hoa quanh mặt bay.
Râu tóc lòng sầu thêm nửa bạc,
Nàng Thanh chẳng cứ đến song ngoài.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Minh Sơn Lê

Đêm dài, lạnh áo bên đèn
Hoa sương thoảng nhẹ qua trên mặt này
Buồn nên râu tóc chen mây
Cửa ngoài lạnh cũng chẳng lay sương thần

Chưa có đánh giá nào
Trả lời