Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Tây Sơn
4 bài trả lời: 4 bản dịch

Đăng bởi hongha83 vào 15/10/2010 21:57

Thu sơn

Tình thu nhất sắc tảo phù vân
Thuý nghiễn thương nhai hiện cẩm văn
Ngã dục huề cùng đăng tuyệt đỉnh
Phủ khan đại khối ác triêu huân

 

Dịch nghĩa

Thu tạn một màu quét sạch đám mây trôi
Núi biếc đèo xanh phô bày vệt gấm
Ta muốn chống gậy lên đỉnh cao vút
Cúi nhìn trời đất, nắm ánh bình minh và ánh hoàng hôn


Nguồn: Thơ văn Đoàn Nguyễn Tuấn (Hải Ông thi tập), NXB Khoa học Xã hội, Hà Nội, 1982

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Hoa Bằng

Một màu thu tạnh quét mây mù
Núi biếc non xanh vẻ gấm phô
Chống gậy muốn lên cao tuyệt đỉnh
Cúi xem sớm tối bóng dương nhô

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Thu tạnh mây tan, thắm một màu
Non xanh núi biếc gấm hoa phơi
Muốn lên tuyệt đỉnh tay cầm gậy
Sớm tối nhìn xem bóng mặt trời

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Thu tạnh một màu mây quét trôi,
Đèo xanh núi biếc gấm phô tươi.
Muốn ta chống gậy lên cao vút,
Ngắm cả bình minh bóng tối rồi.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Minh Sơn Lê

Mây trôi thu quét một màu
Non xanh núi biếc cùng hoà gấm tươi
Gậy tay lên ngút đỉnh trời
Cúi nhìn trời đất, sớm mơi chiều tà

Chưa có đánh giá nào
Trả lời