Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Tây Sơn
4 bài trả lời: 4 bản dịch

Đăng bởi hongha83 vào 15/10/2010 18:41

Thu phố

Liễu yên phi phất vãn phong thân
Đạm đãng giang thiên bất nhẫn khan
Tam lưỡng sa âu kinh dục khởi
Ngư ông quy khứ lục tần than

 

Dịch nghĩa

Khói liễu đu đưa, gió chiều lạnh lẽo
Trời sông hiu quạnh chẳng nỡ ngắm nhìn
Vài ba chim âu trên bãi cát giật mình muốn vùng dậy
Ngư ông đi về bến rau tần xanh


Nguồn: Thơ văn Đoàn Nguyễn Tuấn (Hải Ông thi tập), NXB Khoa học Xã hội, Hà Nội, 1982

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Đào Phương Bình

Khói liễu lay lay lạnh gió chiều
Trời sông biếng ngắm cảnh đìu hiu
Chim âu vài chiếc kinh toan dậy
Ngư phủ chiều về bến nước rêu

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Khói liễu bay bay chiều gió lạnh
Trời sông quạnh quẽ biếng nhìn trông
Chim âu mấy chiếc toan vùng dậy
Ngư phủ chiều hôm lại bến sông

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Khói liễu đu đưa lạnh gió chiều,
Nhìn sông chẳng nỡ cảnh đìu hiu.
Chim âu bãi cát toan vùng dậy,
Ngư phủ về bên bến nước xiêu.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Minh Sơn Lê

Gió chiều lạnh, khói liễu đưa,
Trời sông quạnh quẽ nên chưa muốn nhìn
Vài chim trên cát giật mình
Người câu cá đã về trên bến rồi

Chưa có đánh giá nào
Trả lời