Thu nhạn

Sổ cá tường đầu nhạn ảnh đê,
Hành Dương quy mộng vị thuỳ kê.
Ân cần dữ nhĩ thoại trung khúc,
Hảo hướng tây phong mịch cố chi.

 

Dịch nghĩa

Mấy bóng chim nhạn sà xuống đầu tường
Mộng về Hành Dương bởi ai nên chậm?
Ân cần cùng ngươi kể chuyện tâm tình
Hãy theo gió Tây mà tìm cành cũ


Nguồn: Thơ văn Đoàn Nguyễn Tuấn (Hải Ông thi tập), NXB Khoa học Xã hội, Hà Nội, 1982

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Tường Luân

Chiếc nhạn đầu tường bóng thấp đưa
Hành Dương mộng nhớ, muộn màng chưa?
Ân cần tâm sự cùng ngươi đó
Hãy hướng tây phong kiếm gốc xưa!

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Chấp chới đầu tường cánh nhạn sa
Hành Dương giấc mộng chửa quay về
Biết bao tâm sự cùng ngươi đó
Theo ngọn tây phong lại gốc xưa

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Nhạn sà mấy bóng xuống đầu tường,
Mộng chậm vì ai về Hành Dương?
Tâm sự ân cần cùng kể chuyện,
Hãy tìm cành cũ hướng Tây phong.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Minh Sơn Lê

Nhạn sà dăm bóng đầu tường
Vì ai mà cứ Hành Dương mơ về?
Cùng nhau tâm sự cận kề
Gió Tây định hướng tìm về cành xưa

Chưa có đánh giá nào
Trả lời