Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Tây Sơn
5 bài trả lời: 3 bản dịch, 2 thảo luận

Đăng bởi hongha83 vào 15/10/2010 18:53, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 04/11/2010 01:21

秋爐

小鼎驅寒客院南,
淡煙飛入暮雲咸。
浮生身世塵根重,
爐火勤拋歲已三。

 

Thu lô

Tiểu đỉnh khu hàn khách viện nam,
Đạm yên phi nhập mộ vân hàm.
Phù sinh thân thế trần căn trọng,
Lô hoả cần phao tuế dĩ tam.

 

Dịch nghĩa

Phía nam viện khách có cái đỉnh nhỏ xua tan hơi rét
Làn khói nhạt bay lẫn vào mây chiều
Căn trần tục của thân thế phù sinh còn nặng
Dốc sức vào lò lửa đến nay đã ba năm rồi


Nguồn: Thơ văn Đoàn Nguyễn Tuấn (Hải Ông thi tập), NXB Khoa học Xã hội, Hà Nội, 1982

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (5 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Đào Phương Bình

Đỉnh nhỏ xua tàn rét viện nam
Mây chiều pha khói nhạt màu lam
Bởi phù sinh vướng trần căn nặng
Chăm sóc lò hồng đã mấy năm

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Chú thích của dịch giả Đào Phương Bình

Trong bài thơ trên, hai câu 3 và 4 có thể hiểu ý của tác giả như sau: Căn trần tục của mình còn nặng nên phải dốc sức vào lò lửa luyện đan đã ba năm nay rồi. Do vậy, tuy bài thơ vịnh lò sưởi mùa thu mà nghĩ đến việc đạo sĩ luyện đan.

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Nguyên tác

秋爐

小鼎驅寒客院南
淡煙飛入暮雲咸
浮生身世塵根重
爐火勤拋歲已三

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Đỉnh nhỏ xua hàn nơi viện khách
Khói mờ phơ phất lẫn mây chiều
Phù sinh còn nặng căn trần tục
Lò lửa ba năm dốc sức nhiều

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Đỉnh nhỏ xua tan rét viện nam,
Lẫn vào khói nhạt mây chiều lam.
Phù sinh trần tục căn còn nặng,
Dốc sức vào lò gần bốn năm.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời