Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Tây Sơn
4 bài trả lời: 4 bản dịch

Đăng bởi hongha83 vào 15/10/2010 19:30

Thu diệp

Tàn hồng vô lực khống băng thiên
Tiều tuỵ từ chi giáp chẩm biên
Tranh tự Việt Nam sinh ý hảo
Bất tuỳ kim lệnh truỵ phương nghiên

 

Dịch nghĩa

Hồng tàn không sức chống với trời băng
Xơ xác lìa cành, xào xạc quanh gối
Đâu bằng Việt Nam tràn trề sức sống
Mùi thơm vẻ đẹp không rụng theo thu


Nguồn: Thơ văn Đoàn Nguyễn Tuấn (Hải Ông thi tập), NXB Khoa học Xã hội, Hà Nội, 1982

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Khương Hữu Dụng

Hồng tàn khôn chống giá băng trời
Xơ xác lià cành bên gối rơi
Chẳng giống Việt Nam sinh khí tốt
Vào thu hoa cỏ vẫn thơm tươi

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Hồng tàn khó chống giá băng
Lá cành xao xác rơi quanh gối nằm
Đâu bằng sức sống Việt Nam
Sắc hương chẳng nhạt theo làn gió thu

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Hồng tàn không sức chống trời băng,
Xào xạc gối quanh xơ lá cành.
Đâu sánh Việt Nam tràn sức sống,
Mùi thơm vẻ đẹp thu còn tăng.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Minh Sơn Lê

Hồng tàn khôn chống trời băng
Héo hon rơi cạnh gối nằm êm êm
Việt Nam nhựa sống tràn thêm
Đoá xinh thơm quyện đâu chìm vào thu

Chưa có đánh giá nào
Trả lời