Gió từ Nam đến tiết không sai,
Tràn ngập khắp nơi cảnh thái hoà.
Mát mẻ gió mang từ hướng Tốn,
Mùa lành nuôi dưỡng hợp hơi trời.
Của thêm, giải ngột bao ưa thích,
Thơ vịnh, điệu đàn bay bổng thêm.
Đời thánh gió hoà nay tựa cũ,
Lời ca đàn Thuấn phổ thơ hoà.