15.00
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Tây Sơn
3 bài trả lời: 3 bản dịch

Đăng bởi Locnguyenthanh12 vào 17/12/2016 15:36, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi hongha83 vào 01/04/2020 16:43

颶風後景色

昨夜雲霞色轉黃,
颶風萬里忽飛颺。
天門怒宿空中盡,
地面威留戰後場。
蒻毀枯條多委殪,
擎柯大樹獨軒昂。
栽培傾覆渾如此,
誰把榮枯委彼蒼。

 

Cụ phong hậu cảnh sắc

Tạc dạ vân hà sắc chuyển hoàng,
Cụ phong vạn lý, hốt phi dương.
Thiên môn nộ túc không trung trận,
Địa diện uy lưu chiến hậu trường.
Nhược huỷ khô điều đa uỷ ế,
Kình kha đại thụ độc hiên ngang.
Tài bồi khuynh phúc hồn như thử,
Thuỷ bả vinh khô uỷ bỉ thương!

 

Dịch nghĩa

Đêm qua ráng mây đều chuyển màu vàng
Bão táp muôn dặm bỗng đâu nổi dậy
Cửa trời đã nguôi cơn giận trong trận trên không
Mặt đất còn lưu uy vũ sau cuộc sát phạt
Cỏ úa, cành khô phần nhiều giập gãy
Cành cao, cây lớn riêng vẫn hiên ngang
Trồng thì vun, nghiêng thì đẩy đổ, thảy đều như thế
Ai lại đem sự tươi heo phó mặc trời xanh![Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Tuấn Lương

Mây ráng đêm qua chuyển sắc vàng,
Thốt nhiên gió táp dặm xa vang.
Cửa trời cơn giận đà nguôi dịu,
Mặt đất thiên uy vẫn rõ ràng.
Cỏ úa, cành khô, thường giập gãy,
Chồi cao, cây lớn vẫn hiên ngang.
Trồng vun, nghiêng: bỏ, xui nhường ấy,
Đâu tại trời xanh muốn phũ phãng?

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Mây ráng đêm qua chuyển sắc vàng,
Dặm xa bão táp bỗng lùa ngang.
Cửa trời nguôi giận ngay trong trận,
Mặt đất còn lưu uy rõ ràng.
Cỏ úa cành khô đều giập gãy,
Cành cao cây lớn vẫn hiên ngang.
Trồng vun, nghiêng đổ, thường như thế,
Tươi héo ai đem mãi luận bàn!

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Minh Sơn Lê

Ráng mây đêm trước chuyển vàng
Từ xa bão tố bỗng tràn về đây
Cửa trời bớt giận trên mây
Đất còn gió lộng đó đây chưa tàn
Cành khô, cỏ úa, gãy ngang
Cành cao, cây lớn hiên ngang dưới trời
Vun cây trồng, ngã, bỏ thôi
Ai đem tươi héo nhờ trời tính cho!

Chưa có đánh giá nào
Trả lời