Non núi ngổn ngang dựa sát dòng,
Gió vàng hiu hắt giữa thu trong.
Bắc Nam tranh đấu sên thua được,
Đô hội xưa nay tựa gác không.
Rêu cỏ hoang liền xa với núi,
Mai tàn vảy mục đầy bờ thơm.
Phong trần cuộc thế rơi vào lưới,
Đầu bạc nhớ quê trong tấc lòng.