Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Nguyễn
2 bài trả lời: 2 bản dịch

Đăng bởi hongha83 vào 12/05/2016 14:13

永利橋北望

永利橋邊信步行,
偶然北望不勝情。
一條坦坦紅塵合,
九陌依依緑樹平。
冠蓋馳驅交絡繹,
輪蹄來往驟紛橫。
悠悠西北門樓外,
萬里春風接北城。

 

Vĩnh Lợi kiều bắc vọng

Vĩnh Lợi kiều biên tín bộ hành,
Ngẫu nhiên bắc vọng bất thăng tình.
Nhất điều thản thản hồng trần hợp,
Cửu mạch y y lục thụ bình.
Quan cái trì khu giao lạc dịch,
Luân đề lai vãng sậu phân hoành.
Du du Tây Bắc môn lâu ngoại,
Vạn lý xuân phong tiếp Bắc Thành.

 

Dịch nghĩa

Thong thả dạo chơi bên cầu Vĩnh Lợi,
Bỗng nhìn về phương Bắc xiết bao bồi hồi.
Một con đường đất bằng phẳng cuốn bụi hồng,
Chín ngả đường cây giăng đều xanh ngắt.
Mũ lọng rong ruổi giao nhau không dứt,
Ngựa xe qua lại chạy dọc ngang.
Xa xa phía ngoài cửa lầu Tây Bắc,
Ngàn dặm gió xuân thổi ra tận Bắc Thành.


Nguồn: Nguyễn Thị Oanh, Ứng Khê thi văn tập, NXB Khoa học xã hội, 1996

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Bùi Hạnh Cẩn

Vĩnh Lợi bên cầu dạo bước quanh
Chợt nhìn phương bắc xiết bao tình
Một đường phẳng phẳng bụi lầm đỏ
Chín nẻo giăng giăng cây lá xanh
Mũ lọng ruổi rong khôn dứt mắt
Ngựa xe qua lại rộn tơ mành
Xa xa ngoài cổng lầu Tây Bắc
Muôn dặm làn xuân nối Bắc Thành

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Cầu Vĩnh Lợi thong thả dạo chơi,
Chợt nhìn phương Bắc xiết bồi hồi.
Bụi hồng cuốn con đường bằng phẳng,
Xanh ngắt giăng đều đường cỏ phơi.
Mũ lọng ruổi rong nhau chẳng dứt,
Ngựa xe qua lại chạy tung trời.
Xa xa ngoài cửa lầu Tây Bắc,
Về Bắc gió xuân thổi tận nơi.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời