Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Nguyễn
4 bài trả lời: 4 bản dịch

Đăng bởi hongha83 vào 19/05/2012 21:45

接家書-會試落第後

乍接家書至,
燈前立展開。
看得平安字,
勝似占梅魁。

 

Tiếp gia thư - Hội thí lạc đệ hậu

Sạ tiếp gia thư chí,
Đăng tiền lập triển khai.
Khán đắc bình an tự,
Thăng tự chiếm mai khôi.

 

Dịch nghĩa

Bỗng nhận được thư nhà gửi tới
Trước đèn đứng mở xem thư
Nhìn thấy hai chữ bình yên
Mừng tựa đỗ đầu bảng


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Huệ Chi

Chợt nhận được thư nhà
Trước đèn vội mở ra
Thấy "bình yên" hai chữ
Mừng hơn đỗ thủ khoa

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Thị Oanh

Bỗng nhận thư nhà tới
Trước đèn đứng mở xem
Mừng hơn đỗ đầu bảng
Khi thấy chữ "bình yên"


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Bỗng đâu nhận được thơ nhà
Trước đèn vội đứng mở ra xem liền
Thơ đề hai chữ bình yên
Mừng vui hơn cả bảng vàng thấy tên

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Bỗng nhiên nhận được thư nhà,
Trước đèn đứng mở thư ra xem liền.
Nhìn qua hai chữ bình yên,
Mừng vui đầu bảng thấy tên đỗ đầu.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời