Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Nguyễn
3 bài trả lời: 3 bản dịch
1 người thích

Đăng bởi hongha83 vào 16/05/2016 10:09

七夕其二

雲幄逢秋此夜開,
明朝把袂莫徘徊。
人間更有無期別,
欲換年年一度來。

 

Thất tịch kỳ 2

Vân ác phùng thu thử dạ khai,
Minh triêu bả duệ mạc bồi hồi.
Nhân gian cánh hữu vô kỳ biệt,
Dục hoán niên niên nhất độ lai.

 

Dịch nghĩa

Màn mây gặp tiết thu đêm nay vén mở
Sớm hôm sau nắm vạt áo chia tay chẳng ai không bồi hồi lưu luyến
Nhân gian còn có cuộc ly biệt vo kỳ hạn
Muốn đổi hàng năm lấy một lần gặp lại


Nguồn: Nguyễn Thị Oanh, Ứng Khê thi văn tập, NXB Khoa học xã hội, 1996

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Thị Băng Thanh

Thu tới, đêm nay mở trướng mây,
Bình minh thổn thức cuộc chia tay,
Thế gian bao kẻ đi không lại,
Mong đổi năm, năm một hẹn này.

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Màn mây vén mở đêm thu
Sáng ra vạt áo chia ly bồi hồi
Dòng đời  hai ngã chia phôi
Mỗi năm đổi một ngày thôi gặp người

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Thu tiết màn mây mở sáng nay,
Bình minh lưu luyến cuộc chia tay,
Nhân gian ly biệt vô kỳ hạn,
Muốn đổi hàng năm lấy một ngày.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời