Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Nguyễn
2 bài trả lời: 2 bản dịch

Đăng bởi hongha83 vào 07/05/2016 21:12, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi hongha83 vào 07/05/2016 21:13

送欽派督辨興安城工久安河工工部郎中梁回京

豐水齊城兩告竣,
好偕春腳滾鞭塵。
隨車靡嗇沾人澤,
傾蓋偏多飲我醇。
屏嶺薰風宜伴奐,
月湖碧水自清淪。
即今不用尋常別,
將向槐軒作弼鄰。

 

Tống khâm phái đốc biện Hưng Yên thành công Cửu Yên hà công công bộ lang trung Lương hồi kinh

Phong thuỷ tề thành lưỡng cáo thuân,
Hảo giai xuân cước cổn tiên trần.
Tuỳ xa mỹ sắc triêm nhân trạch,
Khuynh cái thiên đa ẩm ngã thuần.
Bình lĩnh huân phong nghi bạn hoán,
Nguyệt hồ bích thuỷ tự thanh luân.
Tức kim bất dụng tầm thường biệt,
Tương hướng hoè hiên tác bật lân.

 

Dịch nghĩa

Nước sâu thành vững hai việc đó tâu lên vua đã xong
Cuối xuân tiết trời đẹp tung vó ngựa cuốn bụi hồng
Theo xe ông, cơn mưa ơn trạch không dè sẻn đổ xuống tưới tắm cho dân
Gặp gỡ nhau hãy nên uống nhiều rượu của tôi
Gió nam ở núi Bình thổi nhè nhẹ
Nước biếc ở Nguyệt hồ gợn sóng trong
Hôm nay không nên coi đây là sự ly biệt tầm thường
Nên hướng về hiên hoè làm người phụ bật


Nguyên chú: Khởi hành ngày mồng 1 tháng 4.

Nguồn: Nguyễn Thị Oanh, Ứng Khê thi văn tập, NXB Khoa học xã hội, 1996

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Thị Băng Thanh

Thành vững hào sâu xong việc rồi
Cuối xuân ruổi ngựa bụi tung trời
Theo xe chớ ngại ơn chưa khắp
Nghiêng lọng cùng ta chén rượu vui
Đỉnh Ngự gió hè phơ phất thoảng
Nguyệt hồ nước biếc sóng trong trôi
Chia tay này chớ xem thường nhé
Giúp rập hiên hoè tỏ rạng tài

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Thành vững hào sâu hoàn tất rồi,
Cuối xuân trời đẹp ngựa tung trời.
Theo xe chớ ngại ơn mưa móc,
Nên uống gặp tôi với rượu mời.
Non Ngự gió nam nhè nhẹ thổi,
Nước xanh hồ Nguyệt gợn triều phơi.
Hôm nay ly biệt còn ghi mãi,
Hướng đến hiên hoè tỏ rạng ngời.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời