Đã có thân trách nhiệm theo liền
Hạnh là bản lĩnh, nghiệp đầu tiên
Hạnh không hổ thẹn, đức hẳn đạt
Nghiệp có làm nên, công mới tuyền
Không thẹn chỉ vì theo lễ độ
Làm nên bởi tại biết tinh chuyên
Biếng lười, chớ nói ngày dài rộng
Thiếu sót, đừng vin tuổi thiếu niên
"Tư chất thấp cao do mệnh cả"
Học do siêng nhác, há trời riêng!
Chỉ nghe trí nhỏ khôn nhờ cậy
Nào thấy tài thường khó biến thiên
Nên nhớ gã cuồng làm được thánh
Cần tin kẻ sĩ ngóng nên hiền
Xa vời ngàn dặm không điều khác:
Yêu mến chân thành, mong gắng lên!

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)