賀潘業師七十壽

天留清福相文人,
歲八千秋始七旬。
桌爾貞松霜下傑,
依然翠草座中春。
霞杯樂看爲箕子,
雪鏡歡同舉案賓。
菊徑斑衣方學舞,
慶吾師并慶吾親。

 

Hạ Phan nghiệp sư thất thập thọ

Thiên lưu thanh phúc tướng văn nhân,
Tuế bát thiên thu thuỷ thất tuần.
Trác nhĩ trinh tùng sương hạ kiệt,
Y nhiên thuý thảo toạ trung xuân.
Hà bôi lạc khán vi cơ tử,
Tuyết kính hoan đồng cử án tân.
Cúc kính ban y phương học vũ,
Khánh ngô sư tịnh khánh ngô thân.

 

Dịch nghĩa

Trời để lại phúc lành, để giúp văn nhân
Cõi thọ tám ngàn năm, mà ông mới bảy mươi
Sừng sững như cây tùng cứng cỏi, vững vàng trong sương giá
Xanh rờn sắc cỏ, mùa xuân đầy nhà
Chén rượu ráng hồng vui ngắm đàn con cháu
Gương tuyết vui cùng người vợ hiền thục đảm đang
Đường cúc, áo ban vừa mới học múa
Chúc thầy ta và chúc mừng cha ta[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Lê Văn

Trời còn để phúc giúp văn nhân
Thọ tám ngàn năm mới bảy tuần
Sừng sững thân tùng trong tuyết giá
Rờn rờn sắc cỏ giữa trời xuân
Chén hà, vui ngắm con gia giáo
Gương tuyết, mừng trông vợ tảo tần
Đường cúc, mới ban, vừa học múa
Chúc thầy cùng chúc đấng gia thân

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Phúc lành trời để giúp văn nhân,
Thọ tám ngàn năm, ông bảy tuần.
Sừng sững cây tùng trong lạnh giá,
Xanh rờn sắc cỏ, giữa nhà xuân.
Ráng hồng chén rượu vui đàn cháu,
Gương tuyết cùng vui vợ tảo tần.
Đường cúc áo ban vừa học múa
Chúc thầy cùng chúc cả ông thân.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời