Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Nguyễn
3 bài trả lời: 3 bản dịch

Đăng bởi hongha83 vào 13/05/2016 15:29

夜起聞雷

中宵忽起獨徘徊,
萬戶千門尚未開。
平地一聲雷烈烈,
沛然雨露自天來。

 

Dạ khởi văn lôi

Trung tiêu hốt khởi độc bồi hồi,
Vạn hộ thiên môn thượng vị khai.
Bình địa nhất thanh lôi liệt liệt,
Bái nhiên vũ lộ tự thiên lai.

 

Dịch nghĩa

Đang đêm tỉnh dậy thấy bồi hồi
Muôn nhà ngàn cửa vẫn chưa mở
Đất bằng bỗng rền vang tiếng sấm
Ào ào mưa trút từ trên cao xuống


Nguồn: Nguyễn Thị Oanh, Ứng Khê thi văn tập, NXB Khoa học xã hội, 1996

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Mai Xuân Hải

Nửa đêm chợt tỉnh, dạ bồi hồi
Vạn hộ ngàn nhà cửa vẫn cài
Đất phẳng, bỗng ầm vang tiếng sấm
Trời cao ào ạt trận mưa rơi

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Nửa đêm chợt tỉnh bồi hồi
Muôn nhà ngàn cửa vẫn cài chặt then
Đất bằng bỗng tiếng sấm vang
Trời cao trút xuống một cơn mưa dầm

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Đang đêm tỉnh dậy bồi hồi
Muôn nhà ngàn cửa chưa rời giấc đêm.
Đất bằng bỗng sấm vang rền,
Ào ào mưa trút từ trên cao trời.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời