Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Nguyễn
3 bài trả lời: 3 bản dịch
1 người thích

Đăng bởi hongha83 vào 07/05/2016 15:34, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi hongha83 vào 07/05/2016 15:35

搘頤

百索情頭亂似絲,
無言攲枕獨搘頤。
鬚髯却羨長逾尺,
率尓橫肱一拂之。

 

Chi di

Bách sách tình đầu loạn tự ty,
Vô ngôn ky chẩm độc chi di.
Tu nhiêm khước tiện trường du xích,
Suất nhĩ hoành quăng nhất phất chi.

 

Dịch nghĩa

Tình cảm bức xúc rối như tơ
Chẳng nói, tựa gối, chỉ ngồi chống cằm
Râu ria lại muốn dài hơn thước
Đưa cánh tay ngang gạt nó đi


Nguồn: Nguyễn Thị Oanh, Ứng Khê thi văn tập, NXB Khoa học xã hội, 1996

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Thị Băng Thanh

Muôn mối tơ vò dạ rối bong
Chống cằm tựa gối bặt đêm ròng
Râu ria lại muốn dài hơn thước
Vung cánh tay ngang gạt phắt xong

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Bối rối lòng tơ trăm mối vương
Chống cằm tựa gối suốt đêm suông
Râu ria hơn thước ra dài quá
Vung cánh tay liền gạt phắt luôn

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Cảm tình bức xúc rối tơ vò,
Tựa gối lặng ngồi cằm chống lo.
Râu mép muốn dài hơn cả thước,
Vung tay ngang gạt nó đi cho.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời