Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Nguyễn
2 bài trả lời: 2 bản dịch
1 người thích

Đăng bởi hongha83 vào 12/05/2016 07:33, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi hongha83 vào 12/05/2016 07:34

端陽

泛蒲樽酒有人傳,
更得同遊肯惠然。
旅客能為嘉客會,
他鄉漫擬故鄉筵。
帝城風日酬佳節,
化國山河向午天。
醉後欲尋松菊夢,
主賓隨意各高眠。

 

Đoan dương

Phiếm bồ tôn tửu hữu nhân truyền,
Cánh đắc đồng du khẳng huệ nhiên.
Lữ khách năng vi gia khách hội,
Tha hương mạn nghĩ cố hương diên.
Đế thành phong nhật thù giai tiết,
Hoá quốc sơn hà hướng ngọ thiên.
Tuý hậu dục tầm tùng cúc mộng,
Chủ tân tuỳ ý các cao miên.

 

Dịch nghĩa

Chén rượu tết Đoan duuwong do người xưa truyền lại
Lại được người bạn hạ cố tới chơi
Thân phận lữ khách, có thể hội họp với nhau thành những người khách tốt
Nơi đất khách quê người dọn bữa tiệc phóng túng như ở cố hương
Nắng gió ở nơi kinh đô báo đáp lại thời tiết tốt
Núi sông ở châu Thuận Hoá đều hướng về lúc chính ngọ
Sau khi uống rượu say muốn tìm đến giấc mộng tùng cúc
Chủ khách tuỳ ý mỗi người đều ngủ giấc thanh cao


Đoan dương tức Tết mồng 5 tháng 5. Tương truyền có người trung thần ở nước Sở là Khuất Nguyên vì can gián vua Sở Hoài Vương không nên qua nước Tần, vua không nghe nên bị chết ở Tần. Khuất Nguyên giận việc nước nên làm thiên Ly tao rồi trầm mình ở sông Mịch La. Nhân đó người nước Sở mỗi năm đến ngày mồng 5 tháng 5 làm lễ đua thuyền ý để vớt thây Khuất Nguyên. Từ đó về sau thành tiết đoan dương.

Nguồn: Nguyễn Thị Oanh, Ứng Khê thi văn tập, NXB Khoa học xã hội, 1996

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Thị Băng Thanh

Thả rượu xương bồ theo lệ cổ
Cùng chơi, may gặp tiết Đoan dương
Khách xa họp mặt thành thân thiết
Chén rượu quê người, cũng cố hương
Nắng gió Kinh thành đền tiết đẹp
Non sông đất Hoá chính trưa vàng
Tiệc tàn, say giấc, tuỳ thi khách
Tùng cúc, tìm vui, mộng vấn vương

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Chén rượu xương bồ xưa để lại,
Cùng chơi với bạn tiết Đoan dương
Tha hương hội họp thành thân thiết,
Đất khách tiệc tùng như cố hương.
Nắng gió kinh đô trời tiết tốt,
Núi sông Thuận Hoá hướng nam phương,
Rượu say tìm mộng nơi tùng cúc,
Chủ khách thanh cao mộng vấn vương.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời