35.00
1 người thích

Một số bài cùng tác giả

Đăng ngày 21/03/2023 08:12, số lượt xem: 147

Người dân thì kỵ số một,
Một và nhất!! Cốt lõi cũng tương đương.
Đời người sống có, được và mất,
Vì, hoàn cảnh có khi sinh tật,
Nên người phản bác, than ôi!!
Người có năng khiếu xã hội lủng củng.
Không biết nói gì!!
Miệng lời nhột nhột,
Lời lẽ đắng cay.

Tp.HCM, 20/3/2023