Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi tôn tiền tử vào 12/11/2014 13:45

Trong ta dường cũng có hai người
Năm tháng chung nhau chuyện khóc cười
Một đứa si mê, thằng tỉnh táo
Một thằng buồn bã, đứa vui tươi
Một thằng dốt nát, thằng thông thái
Một đứa siêng năng đứa biếng lười
Hai đứa hợp chung thành một đứa
Nửa như thần thánh, nửa đười ươi