Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi tôn tiền tử vào 11/11/2014 13:46

Tóc xanh rồi cũng bạc phơ phơ
Đôi mắt tinh anh hoá mập mờ
Bước quẩn lối mòn đôi gối mỏi
Nhai dần ngày lụn chiếc hàm trơ
Sầu chưa đong cạn đôi hồ rượu
Đời đã vo tròn một giấc mơ
Trên bến thời gian đò vẫn đợi
Nặng vai nhân quả buổi sang bờ