Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi tôn tiền tử vào 11/11/2014 13:46

Làm sao không tử để không sanh
Sáu ngả luân hồi cứ quẩn quanh
Cõi thế mênh mông mà hữu hạn
Tiếng lòng nức nở lại vô thanh
Trắng tay cũng vẫn hoàn tay trắng
Xanh mắt đâu còn mãi mắt xanh
Lơ láo giữa hai bờ thực mộng
Chỉ mong gieo được chút nhân lành