Tháng sáu nắng tràn nóc phố
Em về nhạc ve mang mang
Dấu chân tròn như nước mắt
Hôn nhau qua cánh điệp vàng

Chiếc nơ đã thành kẻ lạ
Cột chặt tàn tro anh rơi
Mắt em trong như khung kính
Hát lên tình khúc không lời

Em giang tay cùng tháng sáu
Cả nồng nhiệt, cả hững hờ
Ai đó gọi mình tha thiết
Thả trôi sông một câu thơ

Còn không ly cà phê tím
Chiều loang nhòe mất nhau rồi
Tháng sáu như là cổ tích
Đắm say cũng chỉ một thời.


(5-1996)