Tặng em bông hồng bé bỏng
Cười chút đi để làm duyên
Thắp lên nến hồng huyền diệu
Lung liêng má lúm đồng tiền.

Tặng em hạt sương trên cỏ
Hồn nhiên đến nhói câu thơ
Bản nhạc tango anh viết
Tím sậm màu hoa mười giờ.

Tặng em thơ ngây của tuổi
Niềm vui thánh thiện học trò
Dế mèn chơi đàn chẳng ngủ
Mây bay trắng ngập giấc mơ.

Tặng em chút buồn duyên dáng
Trong veo ánh mắt bạn bè
Hạnh phúc đậu đầy vai áo
Hôm nay sinh nhật đó nghe!