bạn ơi.theo mình biết thì bài thơ này còn dài hơn 1 chút.bạn có đầy đủ ko đăng lên giúp mình với.cảm ơn nhìu!