Đừng sợ nữa chú gà lạc mẹ
Tôi vuốt ve khẽ nói với gà con
Nhưng tôi hiểu chẳng bao giờ hết sợ
Nếu bên ta, mẹ đã không còn
...


(4-1993)