Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Biển nhớ vào 05/03/2007 08:59

Gói nỗi buồn lại trong khăn tay
Kỷ niệm lăn tròn như dấu chấm
Em phụng phịu cong môi dỗi hờn
Vở kịch loang một màu tím sậm
...


(8-1994)