ngày cuối cùng của một năm dài nhất đời tôi
tôi mang về cho mình những cánh hoa màu tím

tôi tặng cho tôi
những cánh hồng
không gai
không hương
không ẩn lời hứa hẹn
những cánh giấy vô sinh không ngại lo giông gió vô tình!

ôi lòng tôi
một ngày nào đó
phải không
sau những nát tan
cũng biến thành muôn cánh giấy...

một ngày nào đó
phận tôi - những cánh giấy không hương
có ai nhìn
đau xót?

có ai như tôi bây giờ
không thể quay đi
trước sắc tím lạnh câm
của những cánh hồng vô cảm...