Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 06/02/2021 14:12, số lượt xem: 190

Xuân đã về đến ngõ
Tết quờ tay, chạm rồi!
Bất ngờ con cô-vít
Tết thành ra lôi thôi.

Về quê không về được
Tết không quê, Tết gì?
Cỗ bàn nhà nước cấm
Tụ tập đông, khổ hì!

Hoa đào, vâng, cứ đỏ
Mai vàng, vâng, cứ vàng
Vạn vật vô tư thế
Kệ con người xốn xang.

Xuân đã về đến ngõ
Tết quờ tay, chạm rồi
Chỉ vì con cô-vít
Tết hoá thành lôi thôi.

Hai lăm tháng Chạp năm Canh Tý
(06/2/2021)