Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 31/01/2017 22:35, số lượt xem: 258

Tôi ngồi nơi quá khứ
Nhìn ngược về tương lai
Thấy những điều không tưởng
Đang từng ngày phôi thai.

Tôi đến ở tương lai
Lại nhìn về quá khứ
Những giá trị cha ông
Nào mấy ai còn giữ.

Sao thế này cơ chứ
Tôi về lại bây giờ
Mong tương lai, quá khứ
Đừng ai người thờ ơ.