Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 02/02/2018 09:55, số lượt xem: 308

Lâu nay chẳng gõ một từ nào
Là bởi trong lòng chán biết bao
Thơ phú viết nhiều thành nhảm nhí
Văn chương nghịch lắm thấy tào lao
Nghĩa xưa nắm đất câu vùi được?
Bạn cũ phương trời chữ viếng sao?
Chia sẻ trên phây vô nghĩa lý
Đành im, mày nhé, hiểu cho tao.

31/01/2018