Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 09/11/2019 13:07, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi Đinh Tú Anh vào 09/11/2019 15:13, số lượt xem: 204

Lên đường cháu nhé mạnh đôi chân,
Học phải cho chăm, sống phải cần:
Ngoan ngoãn vâng lời cô với chú,
Siêng năng rèn luyện trí cùng thân.
Quê nhà bố mẹ ngày đêm ngóng,
Xứ lạ tin con tiến bộ dần.
Nén lại trong lòng bao quyến luyến,
Để mà hoài bão, để thành nhân.

Để mà hoài bão, để thành nhân,
Xứ lạ rồi ta tiếp cận dần.
Tân tiến nên theo trường phái mới,
Gia phong cần giữ nếp thanh bần.
Quê người vẫn biết nhiều thành tựu,
Sử Việt còn lưu lắm cổ nhân.
Dặn cháu khắc ghi: chim có tổ,
Vững vàng cháu nhé, mạnh đôi chân.

08/11/2019