Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 03/12/2018 15:52, số lượt xem: 145

Sinh nhật năm nay vợ tặng quà,
Món quà hơn hẳn mấy năm qua:
Săm sung nốt chín sang vầy hả?
Tình nghĩa vợ chồng tốt vậy ha?
Càng sống càng hay càng hiểu nạ,
Lại thương lại nhớ lại yêu nà.
Cảm ơn vợ nhá, nhưng mà nhá:
Cứ thế dần tăng giá trị quà.

03/12/2018