Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 17/12/2017 13:16, số lượt xem: 997

Vợ dặn muối dưa muối chỉ tầm
Việc này dân Nghệ, vợ yên tâm
Nước sôi, để nguội, pha đường, dấm
Cải héo, thêm hành, bỏ lọ, ngâm
Tiện thể, thịt đông mộc nhĩ, nấu
Hứng lên, ba chỉ mắm ngon, dầm
Chiều mai vợ nhé, chiều mai nhé
Ớt thóc đâu nào, để cạnh mâm.

16/12/2017