Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 12/01/2020 09:36, số lượt xem: 107

Các báo nào ai có bảo ai,
Trang bìa tất thảy chuột, không sai.
Màu vì đón tết ta, màu đỏ,
Ý bởi mừng xuân Tý, ý hài.
Sắp hết con heo, heo có giá,
Rồi sang con chuột, chuột lên đài.
Lên đài, nhảy múa khi chưa lộ,
Chuột lộ, xem nào, nhỉ, thiện tai!

11/01/2020