Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 21/04/2020 19:02, số lượt xem: 191

Chẳng cứ trên cây phải chín hồng,
Bưởi xanh cũng có, cớ sao không.
Nhìn qua lủng lẳng, cành đeo, triu,
Ngó kỹ mê man, trái thả, rông.
Tạo hoá diễn trò trai khát vợ,
Thiên nhiên diễu cảnh gái chưa chồng.
Kìa kìa hai trái như hai trái,
Ngộn ngộn, ai nào dám nói không?

21/4/2020