Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 13/12/2018 08:06, đã sửa 3 lần, lần cuối bởi Đinh Tú Anh vào 13/12/2018 21:33, số lượt xem: 380

Ngút trời máu chảy với đầu rơi,
Sạ Đẩu hay chăng quá rụng rời.
Những tưởng cung vàng Chiêm Quốc ngự,
Nào ngờ đáy nước Lý Nhân chơi.
Hồn oan lạnh lạnh nghìn năm tủi,
Đất lạ mang mang một giống Hời.
Ai đến Tháp Chàm cho nhắn gửi:
Mị Ê vất vưởng chốn đây nời.

Năm Giáp Thìn (1044), vua Thái Tông nhà Lý kéo quân vào đánh nước Chiêm Thành, phá kinh đô Phật Thệ, giết quốc vương Sạ Đẩu và bắt vương phi Mị Ê đem về nước. Đến sông Lý Nhân, Thái Tông đòi Mị Ê sang hầu bên thuyền ngự. Mị Ê giữ tiết, không chịu sang, lấy chiên quấn khắp mình rồi lăn đùng xuống nước mà tự tử. Hiện nay ở phủ Lý Nhân tỉnh Nam Định vẫn còn đền thờ.
(Nguồn chú thích: thivien.net)

12/12/2018