Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 01/10/2019 17:17, số lượt xem: 132

Thưa ông Cóc cụ, kính chào ông
Ông kiện cả trời, kể cũng ngông.
Bụng phệ quan trường sao chẳng ứng,
Da hồng phú quý lại là không.
Sức còi Tổng Cóc màng chi thiếp,
Phận lẽ Xuân Hương chán ngấy chồng.
Nghe bảo vào ra nơi cửa khuyết,
Như ông nhan nhản, phải không ông?

30/9/2019