Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 20/04/2020 10:08, số lượt xem: 115

(Đường đến trái “tiêm” nhanh nhất là thông qua con đường dạ dày, hi..hi...)

Chuyện nhà em lắm chó
Hồi hôm tôi kể rồi
Còn ông bố khó tính
Chuyện này thì dễ thôi.

Tôi đánh đòn tâm lý
Mua thịt chó, nhờ em
Mang cho “lão” nhắm rượu
Mua ít thôi, nhử thèm.

Tháng, ngày rằm, mồng một
“Lão” được chén “cầy tơ”
Sang nhà tôi, “lão” lại
Xin hái nắm lá mơ.

Rồi một hôm mồng một
Không “cầy tơ” trên mâm
“Lão” hỏi con gái, dạ:
-Anh có việc lên Nầm!

À hoá ra là thế
Há miệng thì mắc quai
Cả lá mơ, thịt chó
Mấy tháng rồi, của ai...?

Chỉ vì hám thịt chó
Mất con gái, thiện tai!
Tôi đàng hoàng đi lại
Thiệt tình, chẳng nói sai.

19/4/2020