Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 19/08/2022 17:11, số lượt xem: 111

Long đong gần hết cuộc đời
Bữa nay đầu bạc, rã rời về quê
Gặp thằng trẻ nít bờ đê
Mình rằng tên (là như) vậy. Nó: “Ê! Là mày?
Theo trong gia phả họ này
Ông là ông nhé! Nhà ngay đầu làng
Về đi rồi tối ông sang
Kẻo mày quên hết họ hàng nha con!”
(Há hốc mồm) nhìn thằng trẻ nít lon ton
Gập đầu, tôi: “Dạ! Ông con lại nhà
Tối sang con rước ông qua
Nhà con cho phải đạo là cháu con”.