Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 15/09/2017 15:58, số lượt xem: 178

“Chim quyên ăn trái ổi Tàu
Thương nhau bất luận khó giàu mà chi”*
Kể từ bữa ấy em đi
Quê nhà anh cũng lắm khi bần thần
Bần thần nên anh bất cần
Mẹ cha khuyên bảo xa gần, chẳng nghe
Suốt ngày cứ rượu cứ chè
Suốt ngày cứ hễ hội hè là sang
Bây giờ quê cũng là đang
Mùa chay mùa cưới rộn ràng em ơi!

Đất lề quê thói muôn đời
Người ta sống được mình dời đi đâu
Khó nghèo chẳng khó nghèo lâu
Chịu thương chịu khó nhà lầu mấy khi
Về đi em hãy về đi
Đồng đất còn đó, ta thì siêng năng
Siêng năng ta cứ tằng tằng
Rồi thì ít bữa sẽ bằng người ta.

Về đi hai đứa một nhà
Có mẹ cha già mình hãy cùng chăm.

Chú thích: * Ca dao.