Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 27/09/2017 23:06, số lượt xem: 219

Mưa mà chi
Nắng mà chi
Từ dạo ấy, người đi
Nơi này vẫn buồn thế đấy.