Chưa có đánh giá nào
1 người thích
Đăng ngày 06/06/2018 21:41, số lượt xem: 249

Quanh co lối nhỏ mảnh vườn xưa,
Lâu lắm người về đúng xế trưa.
Mái lá ba gian ngày lại tối,
Ràn tru một chiếc nắng cùng mưa.
Mươn cơm góc bếp ria giàn chạn,
Vại nác ngay cươi dưới bóng dừa.
Quanh quẩn vào ra đu kẽo kẹt,
Võng xưa chạnh nhớ dáng người xưa.

06/6/2018