Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 11/06/2018 14:32, số lượt xem: 273

Ai đúc chè tàu kiểu khối xanh,
Ai buông nắng mới kiểu buông mành?
Vườn xa xưa cũ nay còn mướt,
Du mấy chục năm tới vẫn sanh.
Ngõ đúc bê tông, kìa gốc mít.
Nhà xây ngói mới, nọ cành chanh.
Ông bà thỉnh thoảng về quê nhởi,
Khoá cửa ra đi dạ chẳng đành.

11/6/2018