Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 30/10/2019 14:10, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Đinh Tú Anh vào 01/11/2019 15:41, số lượt xem: 192

Vâng em, gió lạnh đầu mùa
Chỉ se se chút, ăn thua chi mà...

Biết rồi, đài báo hôm qua
Nên là áo xống cũng là tinh tươm

Ra đường thiên hạ họ lườm:
Dở hơi, chưa rét, đã rườm rà hây

Thì anh cũng bởi mẹ mầy
Doạ chi doạ gớm nên đây cũng đành

Mùa hè chẳng dám phong phanh
Mùa đông kín cổng cao thành như ri

Ho một chút, bố mi nì:
Tra khung biết dự, chết chi, có ngày

Nói tề, nói dệ rứa bay
Có ai nói chết chết ngay được mồ

Bựa ni nỏ lạnh chút mô
Đầu mùa, chút gió ra vô cũng thường

Biết rằng bởi mẹ mi thương
Nên anh mặc ấm ra đường đây thây.

29/10/2019