Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 12/11/2017 08:49, số lượt xem: 245

Chẳng thấy gì đâu, chỉ thấy mù
Nhìn ra đùng đục thế này ru
Gần trưa mà ngỡ chưa trưa nhỉ
Tảng sáng lại rằng chửa sáng ư
Trông giống, phật gia nơi cảnh bụt
Nào ngờ, trà mạn góc chung cư
Cuối tuần cứ bữa ta là thế
Tự tại, ung dung, vẫn vậy, ừ!

11/11/2017