Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 02/01/2020 20:19, số lượt xem: 257

Năm mấy mà sao chẳng thấy già,
Lên phây đăng ảnh đẹp này a.
Thời gian chẳng thể sờ khuôn mặt,
Tuổi tác không hề đụng nếp da.
Những tưởng ảnh kia con chứ nhỉ,
Nào hay người ấy bạn ai chà.
Đầu năm chúc nhé luôn luôn nhé,
Trẻ đẹp như ri, hượm hãy già!

01/01/2020