Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 19/02/2018 16:29, số lượt xem: 237

Thứ ba, Đồng Vực, hãy về đây
Nhậu với bà con một bữa hầy
Cả xóm thịt me mần cỗ nậy
Khắp làng mổ lợn dọn mâm đầy
Nhà xóm vừa xây, đông vui nạ
Đường làng mới láng, sạch sẽ hây
Có khoảng ba trăm người tất cả
Tất niên một bữa thật vui vầy.