Chưa có đánh giá nào
1 người thích
Đăng ngày 05/01/2017 20:47, số lượt xem: 294

Cứ mỗi sớm mai thức dậy
Bật ti vi xem chương trình buổi sáng
Nhìn lũ bò cái vi na miu
Vô tư nhảy nhót
Trăm phần trăm!
Lòng thấy vui vui!

Cứ mỗi cuối năm xem, nghe thông tin đại chúng
Tổng kết các ban ngành
Tất cả đều giống lũ bò cái vi na miu
Tốt đẹp! Hoàn thành! Vượt mức các kế hoạch!
Trăm phần trăm!
Lòng cũng thấy vui vui!

Tham nhũng ổn định
Đồ Sơn không có bán dâm
Quất Lâm không có gái mại dâm
Trung Quốc không uy hiếp trên biển Đông
Đất nước không có nợ công vượt ngưỡng
Không đấu đá tranh giành quyền lực
Bổ nhiệm cán bộ đúng quy trình. Làm gì có chuyện con cha cháu ông
Ôi sự thật!
Vẫn cứ trăm phần trăm!
Như lũ bò cái Vi na miu
Vô tư nhảy nhót
Khi mỗi sớm mai tôi bật ti vi buổi sáng.

Đất nước tôi
Được xếp hạng hạnh phúc nhất nhì thế giới
Như lũ bò cái Vi na miu
Mỗi sớm mai
Nhảy nhót!