Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 03/04/2018 15:40, đã sửa 4 lần, lần cuối bởi Đinh Tú Anh vào 21/05/2018 16:43, số lượt xem: 303

Hoe vàng chút nắng rọi qua song
Công việc vừa xong nhẹ cả lòng
Tắt máy pha trà chơm ngụm nác (*)
Nghiêng ngài rít điếu vịn thành dong (**)
Đê mê đầu óc hồn bay bổng
Bủn rủn tay chân khói cuộn vòng
Trà mạn, thuốc lào môn ấy khoái
Thú gì hơn nhỉ để còn mong?

03/04/2018
(*) tắt máy: tắt máy vi tính.chơm ngụm nác: uống ngụm nước.
(**) ngài: người. dong: ghế gỗ dài-ghế băng (tiếng địa phương Hà Tĩnh).